شهرزاد فاطمی
شهرزاد فاطمی هستم، کارشناس ارشد هنر و مسئول دپارتمان تاجریو. از اواخر سال 93 به گروه بزرگ و پویای سازه اسپادانا پیوستم و از همان زمان حیطۀ کاری ام را از رشتۀ تحصیلی جدا کردم.
در آن زمان شرکت آمادۀ ایجاد بستری برای ساخت دپارتمان تبلیغات گوگلی بود و خوشبختانه من توانستم با یادگیری حرفه ای ادوردز و دریافت مدرک از شرکت گوگل، مسئولیت این دپارتمان را بر عهده بگیرم.
برای این پروژه از زمان تولدش تاکنون زحمات فراوانی کشیده شده و خوشبختانه هم اکنون روزهای بلوغ و شکوفایی اش را طی میکند. برای من که از روزهای نخستین در این پروژه حضور داشته ام، بسیار مایۀ مباهات است که امروز در کنار شما ایستاده ام و میتوانم با افتخار بگویم که ما یعنی تاجریو، میتوانیم کسب و کار شما را به دنیایی جدید معرفی کنیم. ما با هم میتوانیم به قله های موفقیت برسیم.