مازیار عسگری
سلام. مازیار عسگری هستم، با کمک همکارانم، مدیریت بخش فروش گروه نرم افزاری سازه برعهده‌ام است. این فرصت را داشته‌ام که در دو رشتۀ کامپیتر و مترجمی زبان انگلیسی درس بخوانم و در حال حاضر دانشجوی دورۀ مدیریت ارشد کسب و کار-بازاریابی در دانشگاه تهران هستم.
تجربۀ بیش از ده سال کار در زمینۀ فروش چه در مورد فروش اینترنتی و چه غیر آن برای من در یک عبارت خلاصه می‌شود: روراستی، پشتکار و حسن نیت. گروه ما طی سالها موفق شد با بهره‌گیری مداوم از ابزار تبلیغات گوگلی، جایگاهی مستحکم و سهم بازاری بزرگ در حوزۀ کاری خودش به چنگ بیاورد؛ حالا می‌خواهیم همین تجربه را با شما به اشتراک بگذاریم تا بتوانید کسب و کارتان را پررونق‌تر کنید و نامتان را پرآوازه. با تاجریو همگام باشید.